ProfitApp, plaćanje stanjem sa aplikacije • ProfitApp